+387 66 808 301

Dobrodošli u GIM-TEST

Mi činimo kvalitet lako dostižnim

GIM-TEST d.o.o. Banja Luka je osnovan u maju 2017 godine sa idejom poslovanja potpuno orijentisanog prema klijentu, razumijevanja njihovih zahtjeva i potreba.

GIM-PRO

Centar za projektovanje, tehničku kontrolu i nadzor.

GIM-LAB

Centralna labaratorija koja se bavi poslovima ispitivanja.

GIM-SERT

Akreditacija od 2019. prema standardu BAS EN ISO/IEC.

PROJEKTI

Pregled svih dosadašnjih poslova GIM-TEST kompanije. 

O nama

GIM-TEST d.o.o. Banja Luka

GIM-TEST d.o.o. Banja Luka je osnovan u maju 2017 godine sa idejom poslovanja potpuno orijentisanog prema klijentu, razumijevanja njihovih zahtjeva i potreba.

Počevši u oblasti geotehničkih i geomehaničkih istraživanja i ispitivanja, izrade i revizije projektne dokumentacije i elaborata i nadzora nad izvođenjem radova GIM-TEST d.o.o. vrlo brzo postaje preoznatljiv po profesionalnosti, odgovornosti i uslužnosti prema klijentima od kojih je, kroz svakodnevnu komunikaciju, došla inicijativa o proširenju obima usluga.
0 +
Zadovoljnih

Klijenata

0 +
Realizovanih

Projekata

0
Zaposlenih

Stručnjaka

0

Godine

Uspešnog rada

Zašto GIM-TEST?

MI ČINIMO KVALITET LAKO DOSTIŽNIM

Cilj poslovanja GIM-TEST d.o.o. Banja Luka je postati parametar kvaliteta i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja.
Je centar za projektovanje, tehničku kontrolu i nadzor GIM-a koji se bavi izradom projekatne dokumentacije, izradom elaborata, revizijom projektne dokumentacije i elaborata, stručnim nadzorom nad izvođenjem radova, ekspertizom i konsultantskim uslugama.
je Centralna laboratorija GIM-TEST d.o.o. koja se bavi poslovima terenskih i laboratorijskih ispitivanja i uzorkovanja iz oblasti.

GIM-TEST d.o.o.

PJ GIM-LAB CENTRALNA LABORATORIJA

GIM-TEST d.o.o. PJ GIM-LAB

Centralna laboratorija akreditovana od 2019 godine prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018 od strane Instituta BATA, registarski broj akreditacije BATA-LI-152-01. za sljedeće oblasti ispitivanja:

  • Građevinski materijali i proizvodi (kamen i agregat)
  • Građevinski materijali i proizvodi (beton)
  • Građevinski materijali i proizvodi (asfalt i bitumen)
  • Geomehanička ispitivanja

Sertifikat o akreditaciji kao i obim akreditacije PJ GIM-LAB možete preuzeti ovdje:

Spisak važećih akreditacija je dostupan na zvaničnom sajtu Instituta BATA kojem možete pristupiti putem sledećeg linka:

http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/default.aspx?id=18&langTag=bs-BA

GIM-SERT SERTIFIKACIONO TIJELO

Prateći potrebe naših klijenata pokrenute su aktivnosti za sprovođenje postupka akreditacije prema BAS EN ISO/IEC 17065:2014.