+387 66 808 301

Centralna laboratorija GIM-TEST d.o.o.

GIM-LAB

Centralna laboratorija GIM-TEST d.o.o.

GIM-LAB

GIM-LAB je Centralna laboratorija GIM-TEST d.o.o. svoje poslove obavlja u skladu sa standardima i pravilnicima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine ali i Evropske Unije.

GIM-LAB – Centralna laboratorija akreditovana od 2019 godine prema standardu: BAS EN ISO/IEC 17025:2018

GIM-LAB se bavi poslovima terenskih i laboratorijskih ispitivanja
i uzorkovanja iz oblasti:

Sertifikat o akreditaciji kao i obim akreditacije PJ GIM-LAB možete preuzeti ovdje:

Spisak važećih akreditacija je dostupan na zvaničnom sajtu Instituta BATA kojem možete pristupiti putem sledećeg linka:

http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/default.aspx?id=18&langTag=bs-BA