+387 66 808 301

Centar za projektovanje, tehničku kontrolu i nadzor

GIM-PRO

GIM-PRO

GIM-PRO je centar za projektovanje, tehničku kontrolu i nadzor GIM-a koji se bavi izradom projekatne dokumentacije, izradom elaborata, revizijom projektne dokumentacije i elaborata, stručnim nadzorom nad izvođenjem radova, ekspertizom i konsultantskim uslugama kroz specijalizovana odjeljenja .

Geotehnika, geomehanika i geologija

Putevi i saobraćajnice

Visokogradnja i građevinska fizika

Mostovi i konstrukcije

GIM-PRO

Geotehnika, geomehanika i geologija

Projektovanje
Terenski istražni radovi
Elaborati, izvještaji:

GIM-PRO

Izvođenje radova

GIM-PRO je centar za projektovanje, tehničku kontrolu i nadzor GIM-a