+387 66 808 301

Fabrička kontrola proizvodnje

GIM-SERT

GIM-TEST D.O.O.

GIM-SERT

Prateći potrebe naših klijenata GIM-TEST D.O.O. je pokrenuo aktivnosti potrebnih za sprovođenje postupka akreditacije sertifikacionog tijela GIM-SERT prema BAS EN ISO/IEC 17065:2014.

Sertifikacija fabričke kontrole proizvodnje građevinskih proizvoda:

  • Bitumenske (asfaltne) mješavine
  • Kameni agregati za proizvodnju bitumenskih mješavina i betona
  • Beton i proizvodi od betona

Akreditacija od 2019. prema standardu BAS EN ISO/IEC