+387 66 808 301

GIM-TEST d.o.o. Banja Luka

O nama

GIM-TEST d.o.o. Banja Luka

GIM-TEST d.o.o. Banja Luka je osnovan u maju 2017 godine sa idejom poslovanja potpuno orijentisanog prema klijentu, razumijevanja njihovih zahtjeva i potreba.

Počevši u oblasti geotehničkih i geomehaničkih istraživanja i ispitivanja, izrade i revizije projektne dokumentacije i elaborata i nadzora nad izvođenjem radova GIM-TEST d.o.o. vrlo brzo postaje preoznatljiv po profesionalnosti, odgovornosti i uslužnosti prema klijentima od kojih je, kroz svakodnevnu komunikaciju, došla inicijativa o proširenju obima usluga.

GIM-LAB

U 2018-oj godini realizovano je pokretanje GIM-LAB – Centralne laboratorije kroz adaptaciju prostora na lokaciji PZ Incel i nabavke laboratorijske opreme kojom klijentima pružamo mogućnost proširenja već uspješne saradnje.

Profesionalnosti, odgovornost i uslužnost!

GIM-TEST d.o.o

Cilj poslovanja GIM-TEST d.o.o. Banja Luka je postati parametar kvaliteta i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja, klijentima prvi izbor za kontakt, poslovnim subjektima pouzdan partner, te društveno odgovorna kompanija.

 

Vrijednosti na kojima planiramo ostvariti realizaciju naših ciljeva su profesionalnost, uslužnost, povjerenje, inovativnost, ekonomičnost i razumijevanje potreba naših partnera i klijenata.

Kompletna podrška našim klijentima

Organizacija kompanije
GIM-TEST d.o.o

U funkcionalnom pogledu GIM-TEST d.o.o. Banja Luka je sistem organizovan kroz tri organizacionie jedinice koje svojim poslovanjem našim klijentima pružaju kompletnu uslugu i obezbjeđuju podršku u rješavanju njihovih zahtjeva u najkraćem mogućem roku i to:

GIM-PRO

Centar za projektovanje, tehničku kontrolu i nadzor.

GIM-LAB

Bavi se poslovima terenskih i laboratorijskih ispitivanja i uzorkovanja.